Pompy ciepła to urządzenia komfortowe nie tylko w codziennej eksploatacji. Cechują się również dużą elastycznością pod względem planowania miejsca montażu urządzenia. Jest to szczególnie ważne w czasach, gdy większość z nas stawia na kompaktowość, a każdy metr użytkowy budynku mieszkalnego drożeje z miesiąca na miesiąc.

W jakim pomieszczeniu można zamontować powietrzną pompę ciepła?

Specyfika i dane techniczne kotłowi, w zależności od wybranego źródła ciepła, zostały opisane w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.) oraz w Polskich Normach (m.in. PN-B-02431-1).

Pompy ciepła powietrze-woda jako urządzenia, w których nie spala się paliwa stałego, ciekłego bądź gazowego nie podlegają tym normom. Nie zostały określone wytyczne dotyczące umiejscowienia powietrznej pompy ciepła w budynku, ponieważ nie musi ona spełniać specjalnych wymogów przeciwpożarowych, ani wentylacyjnych.

Oznacza to, że powietrzną pompę ciepła można zamontować w dowolnym miejscu. Pamiętajmy, że mimo to należy pamiętać o wytycznych narzuconych przez producenta urządzenia i dobrych praktykach, które powinny przyświecać doświadczonym instalatorom.

Ile miejsca zajmuje pompa ciepła?

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, ile miejsca zajmuje pompa ciepła. Zależy to między innymi od mocy i rodzaju urządzenia. Warto na chwilę zatrzymać się przy tym drugim czynniku. Wśród powietrznych pomp ciepła możemy wymienić pompy ciepła typu split i monoblok.

Powietrzna pompa ciepła typu split składa się z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej. W takiej sytuacji należy wygospodarować wolną przestrzeń wewnątrz budynku oraz w ogrodzie (przy elewacji domu).

Jednostki wewnętrzne mogą występować w formie naściennej lub wolnostojącej (bardziej popularne rozwiązanie, ze względu na zintegrowany zbiornik). Około 1 m² powierzchni zajmują modele z zabudowanym pod wspólną obudową zasobnikiem c.w.u.

Drugim wariantem jest pompa ciepła typu monoblok. Co ciekawe, w tej wersji występuje jedynie jednostka zewnętrzna, dzięki czemu nie musimy się martwić koniecznością zagospodarowania dodatkowej przestrzeni w kotłowni bądź pomieszczeniu technicznym. Jednostka zewnętrzna montowana jest na bloczkach fundamentowych bądź dedykowanej konstrukcji i również zajmuje około 1 m² powierzchni.

Obojętnie, który wariant wybierzemy, musimy się liczyć z tym, że konieczne będzie zagospodarowanie przestrzeni na dodatkowy osprzęt hydrauliczny (np. zbiornik buforowy).

Pompa ciepła a kubatura kotłowni

Powietrzne pompy ciepła typu split obowiązuje minimalna kubatura kotłowni. Do jej obliczenia uwzględnia się następujące dane:

·        ilości czynnika w pompie ciepła G [kg];

·        odpowiedniej dla danego czynnika wartości współczynnika c [kg/m³)].

Minimalna kubatura pomieszczenia to wytyczne narzucone przez producenta danego urządzenia. Powinny się one znajdować w dołączonej do pompy ciepła instrukcji. Wytyczne te nie dotyczą montażu pomp ciepła typu monoblok.

Podsumowanie

Jak widać, zaplanowanie lokalizacji i samego procesu montażu pompy ciepła jest łatwiejsze niż w przypadku kotłów na paliwo stałe bądź gazowe. Jest to kolejny atut, który sprawia, że pompy ciepła stają się coraz popularniejsze.