Czynnik chłodniczy w  pompach ciepła odgrywa rolę pośrednika. Odbiera ciepło z dolnego źródła i przekazuje je do górnego. Jest to bardzo ważny element całego układu, który ma wpływ nie tylko na to jak działa pompa ciepła, ale również na aspekty ekologiczne. Dlatego też, w pompach ciepła Shizen zastosowaliśmy czynnik chłodniczy R32, który jest obecnie optymalnym rozwiązaniem wśród wariantów dostępnych na rynku.

Co to jest czynnik chłodniczy R32?

R32 (difluorometan) jest czynnikiem chłodniczym, który znalazł zastosowanie nie tylko w pompach ciepła, ale również w klimatyzatorach. Zanim został spopularyzowany jako samodzielny czynnik chłodniczy, stanowił część powszechnie stosowanego do tej pory R410A. Na szczęście dostrzeżono potencjał czynnika R32, nie tylko w kontekście poprawy sprawności urządzeń, ale równie ochrony środowiska.

Najważniejszym parametrem, na który powinniśmy zwrócić uwagę analizując dany czynnik chłodniczy jest GWP (Global Warming Potential). Mowa tu o potencjale tworzenia efektu cieplarnianego. Im niższa wartość parametru, tym mniejszy wpływ na efekt cieplarniany ma dany czynnik. GWP porównuje oddziaływanie 1 kg czynnika chłodniczego z oddziaływaniem 1 kg CO2 w okresie 100 lat. Pod tym względem czynnik R32 (GWP = 675) wypada zdecydowanie korzystniej niż jego poprzednik, czyli czynnik R22. Warto podkreślić, że rozwiązanie stosowane w pompach ciepła Shizen spełnia również wymagania europejskich przepisów F-gaz.

Czynnik chłodniczy R32 a środowisko

Przepisy F-gaz weszły w życie w 2006 roku a celem ich wprowadzenia było zminimalizowanie ryzyka negatywnego wpływu na środowisko substancji używanych jako czynniki chłodnicze. W 2015 roku Unia Europejska zaostrzyła normy dotyczące pomp ciepła. Od 2025 roku ustawa F-gaz całkowicie wykluczy czynniki chłodnicze o wartości GWP powyżej 750 w określonych rodzajach pomp ciepła.

Czynnik chłodniczy R32 nie niszczy warstwy ozonowej, czego nie można powiedzieć o niegdyś stosowanym R22, który zawiera chlor. Ponadto R32 można zaliczyć do czynników chłodniczych o niższej zapalności (klasa 2L w normie ISO 817).

To co wyróżnia R32 wśród innych czynników chłodniczych to również zdecydowanie niższa toksyczność.

Czynnik R32 a wydajność i eksploatacja pompy ciepła

Dla większości użytkowników, kluczową kwestią jest mimo wszystko wydajność pompy ciepła, którą wybrali. Jest to kolejny powód, dlaczego w pompach ciepła Shizen zastosowaliśmy czynnik chłodniczy R32. Takie rozwiązanie zwiększa efektywność naszego urządzenia nawet o kilkanaście procent, a temperatura wody grzewczej może dochodzić do 65°C.

Zastosowanie czynnika chłodniczego R32 w powietrznych pompach ciepła Shizen niesie ze sobą również korzyści eksploatacyjne. Serwis pompy ciepła jest znacznie prostszy. Jednorodna konsystencja czynnika umożliwia jego uzupełnianie bez konieczności opróżniania całej instalacji. Łatwiejsze jest również wykrycie ewentualnych wycieków.

Czynnik R32 można ładować zarówno w stanie ciekłym, jak i gazowym. Usprawnia to procesy serwisowe i naprawcze. Aby pompa ciepła działała poprawnie, potrzebuje mniejszą ilość czynnika R32 w porównaniu z poprzednimi rozwiązaniami. Zmniejsza to koszty serwisu i wpływa pozytywnie na cenę pompy ciepła.

Pompy ciepła Shizen z czynnikiem R32

Wiemy, że pompa ciepła powietrze woda to system składający się z wielu elementów. Każdy z nich ma realny wpływ na produkt końcowy, jego wydajność i oddziaływanie na środowisko. W pompach ciepła Shizen każdy z tych elementów został dobrany w taki sposób, aby spełniać oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Doskonałym przykładem na to jest właśnie czynnik chłodniczy R32, który obecnie nie ma sobie równych wśród rozwiązań dostępnych na rynku. Dzięki temu mamy pewność, że pompy ciepła Shizen przez długi czas będą liderować na tle konkurencji, pod względem wydajności, komfortu eksploatacji i ekologii. 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu:

+48 577 522 787