Pompy ciepła to obecnie najbardziej oszczędne rozwiązanie grzewcze do domu prywatnego. Urządzenia te zdecydowanie liderują w branży, zostawiając w tyle konwencjonalne źródła energii. Od niedawna mamy możliwość otrzymania dofinansowania pomp ciepła. W efekcie otrzymujemy źródło ciepła, które nie tylko będzie tanie w utrzymaniu, ale również jest konkurencyjne pod względem kosztów inwestycji.

Program Moje Ciepło – dla kogo?

Moje Ciepło to program, który ruszył 29 kwietnia 2022 roku i będzie trwał do 2026 roku lub do wyczerpania budżetu (600 mln zł). Beneficjentami przedsięwzięcia są właściciele nowych domów jednorodzinnych.

Jako nowe budynku mieszkalne jednorodzinne, traktowane są obiekty, w przypadku których:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Budynek musi spełniać jeszcze jeden bardzo ważny warunek. Aby móc skorzystać z dofinansowania, dom musi charakteryzować się podwyższonym standardem energetycznym. Co to oznacza? Otóż wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) nie może przekraczać 63 kWh /m2/rok. Dotyczy to wszystkich wniosków składanych w roku 2022. Jeśli planujemy składać wniosek o dofinansowanie w kolejnych latach, musimy się liczyć z tym, że wartość ta nie będzie mogła przekroczyć 55 kWh/m2/rok.

Wysokość dotacji i zakres dotowanych przedsięwzięć

 W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na:

  • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

Wysokość dotacji jest uzależniona m.in. od rodzaju pompy ciepła. Dla pomp powietrznych maksymalna kwota, którą możemy uzyskać to 7 tys. złotych, natomiast dla pomp gruntowych wynosi ona 21 tys. zł.

Nabór wniosków odbywa się przez stronę mojecieplo.gov.pl, w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r.

Podsumowanie

Moje Ciepło to program, który budził zainteresowanie nie tylko branży, ale również wszystkich, którzy wstrzymywali się z decyzją o rodzaju źródła ciepła zastosowanego w nowym domu. W tym momencie należy spodziewać się tzw. boomu na pompy ciepła, ponieważ tak atrakcyjnej opcji na to odnawialne źródło energii, na rynku jeszcze nie było.