Ostatnie lata przyniosły duży nacisk na ochronę środowiska i korzystanie z niskoemisyjnych źródeł ciepła. W związku z tym coraz większą popularność zdobywają odnawialne źródła energii. Zdecydowanym liderem w tym obszarze są powietrzne pompy ciepła, które spełniają powyższe warunki, jednocześnie generując wymierne oszczędności dla użytkownika. Odnawialnym źródłem energii jest również pellet, czyli biomasa.

Wiele osób, podczas wyboru urządzenia grzewczego do domu waha się właśnie między pompą ciepła powietrze-woda a kotłem na pellet. Dla większości inwestorów, oprócz ekologiczności priorytetami są: oszczędność, funkcjonalność oraz komfortowa eksploatacja. Poniżej przeanalizowaliśmy właśnie te cechy pomp ciepła i kotłów na pellet, aby ułatwić dokonanie wyboru między obiema technologiami.

Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne

Koszt zakupu i montażu pompy ciepła może być o kilkanaście lub kilkadziesiąt procent wyższy niż w przypadku kotłów zasilanych biomasą. Trzeba jednak podkreślić, że w perspektywie kosztów eksploatacyjnych, cena pompy ciepła, jaką płacimy, przestaje mieć znaczenie. Dlaczego? Koszt wytworzenia 1 kWh energii cieplnej za pomocą pompy ciepła powietrze-woda to nieco ponad 0,1 zł (jest to wartość szacunkowa i zależy ona od wielu czynników). W przypadku kotłów na pellet jest to wartość nawet dwukrotnie wyższa. Oczywiście na ostateczny koszt ogrzewania budynku wpływ mają także inne aspekty np. stopień izolacyjności budynku.

W efekcie wyższe koszty, które poniesiemy, inwestując w montaż pompy ciepła, szybko się zwrócą i będziemy mogli się cieszyć ekonomicznym źródłem ciepła przez wiele lat. Różnica w kosztach eksploatacji pompy ciepła i kotła na pellet jest szczególnie ważna w kontekście dynamicznie rosnących cen biomasy i problemów z dostępnością tego paliwa.

Komfort użytkowania

Zarówno pompy ciepła, jak i kotły na pellet to nowoczesne urządzenia, odpowiadające dzisiejszym standardom. Tutaj również pompy ciepła mają przewagę, ponieważ są w pełni bezobsługowe. Dzięki rozwiniętej automatyce można nimi sterować zdalnie (np. za pomocą urządzeń mobilnych). Podobnie sytuacja wygląda w przypadku kotłów na biomasę, z tą różnicą, że konieczne jest manualne uzupełnianie zasobnika (raz na kilka dni). Pełna bezobsługowość pomp ciepła jest dla wielu użytkowników kluczową cechą, która decyduje o ostatecznym wyborze.

Współpraca z systemem centralnego ogrzewania

W powstających domach dominuje ogrzewanie podłogowe. Technologia ta wyparła nieco przestarzałe grzejniki. To również może być czynnik, który przesądzi o wyborze pompy ciepła. Ze względu na swoją specyfikę działania, pompy ciepła najlepiej współpracują właśnie z ogrzewaniem podłogowym. Wynika to z zakresu temperatur pracy. Podłogówka wymaga niższych temperatur niż tradycyjne grzejniki, co doskonale komponuje się z niskimi temperaturami wytwarzanymi przez pompę ciepła. Kotły na biomasę generują wyższe temperatury, przez co lepiej sprawdzają się w układzie z grzejnikami. Co prawda mogą również współpracować z  ogrzewaniem podłogowym, lecz w takim przypadku konieczne jest zastosowanie zaworu mieszającego.

Podsumowanie

W ostatnich latach to pompy ciepła zaliczają dynamiczny trend wzrostowy. Jest to w pełni uzasadnione, ponieważ są to urządzenia, które nie tylko dbają o środowisko, ale przede wszystkim o portfel użytkownika. Ostateczny wybór zależy od potrzeb inwestora, jednak w większości przypadków to powietrzna pompa ciepła będzie optymalną opcją. Można śmiało stwierdzić, że dotyczy to zarówno nowych domów, jak i budynków wykonanych w starszej technologii bądź tych o przeznaczeniu przemysłowym lub usługowym. Pompy ciepła to uniwersalne urządzenia.

Warto również dodać, że w ostatnich miesiącach działa program „Moje ciepło”, dzięki któremu możemy uzyskać dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła. Jest to niezwykle atrakcyjna opcja, która pozwoli zwiększyć rentowność i skróci okres zwrotu inwestycji.