Podczas wyboru pompy ciepła decydujemy o takich parametrach jak moc urządzenia, czy jego współczynnik COP. Ponadto mamy wybór między co najmniej kilkoma typami pomp ciepła, z rozróżnieniem na charakterystykę pracy, budowę i rodzaj dolnego źródła ciepła. Wśród wszystkich tych wariantów, przyjdzie nam również podjąć decyzję dotyczącą sposobu zasilania pompy. Na rynku występują zarówno urządzenia trójfazowe, jak i jednofazowe. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety oraz są dedykowane do pracy w danych warunkach.

Podczas doboru powietrznej pompy ciepła warto kierować się fachowymi poradami i skorzystać z wiedzy osób, które mają doświadczenie w tego typu rozwiązaniach.

Czym się różni instalacja jednofazowa o trójfazowej?

Na początku warto wyjaśnić, czym się różni instalacja elektryczna o charakterystyce jednofazowej od trójfazowej.

Konstrukcja instalacji jednofazowej opiera się na dwóch lub trzech przewodach – neutralnych lub fazowych. Charakteryzuje się napięciem znamionowym 230 V. Taka specyfika umożliwia przesyłanie mocy o maksymalnej wartości wynoszącej 6 kWp.

Instalacja trójfazowa posiada cztery lub pięć obwodów fazowych. Jej napięcie wynosi 400 V. W taki sposób może przesyłać moce znacznie większe ni 6 kWp. To właśnie ten typ instalacji jest obecnie najczęściej stosowany w domach jednorodzinnych i nie tylko. Duża energochłonność wyposażenia domowego sprawiła, że instalacje trójfazowe stały się standardem (jeszcze kilkadziesiąt lat temu standardem były instalacje jednofazowe).

Obecnie nawet w starszych budynkach, wiele osób decyduje się na wymianę instalacji z jednofazowej na trójfazową. Wiąże się to z pracami nie tylko z obszaru elektryki (np. kucie i malowanie ścian po wymianie gniazdek i przewodów).

Porównanie pomp ciepła trójfazowych i jednofazowych

Zasada działania powietrznych pomp ciepła jednofazowych i trójfazowych jest taka sama. Oba warianty pobierają energię z otoczenia i za pośrednictwem procesu termodynamicznego ogrzewają wodę znajdującą się w systemie centralnego ogrzewania.

Najważniejszym parametrem, który różni oba rozwiązania, jest moc. Pompy ciepła jednofazowe najczęściej charakteryzują się niewielką mocą (około 3 kWp), która zazwyczaj jest niewystarczająca do ogrzania domu jednorodzinnego. Z tego powodu, na rynku dominują zdecydowanie pompy ciepła trójfazowe. Mogą mieć moc powyżej 10 kWp, która pokryje zapotrzebowanie na ciepło nie tylko budynku jednorodzinnego, ale również powierzchni biurowych czy lokali usługowych.

Z oczywistego powodu pompy ciepła trójfazowe są nieznacznie droższe od ich jednofazowych odpowiedników. Trzeba zaznaczyć, że przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych, obciążenie jednofazowej pompy ciepła może być tak duże, że doprowadzi do awarii i wyłączenia systemu ogrzewania.

Ze względu na charakterystykę elektryczną i różnice w mocach, do pomp jednofazowych i trójfazowych dedykowane są inne zabezpieczenia. W przypadku pomp trójfazowych wymagane są niższe wartości zabezpieczenia nadmiarowoprądowego. Dla przykładu, ta sama pompa ciepła w wersji jednofazowej wymaga zabezpieczenia 32A, natomiast w wersji trójfazowej, rekomendowane jest zabezpieczenie 16A.

Jedynym mankamentem pompy ciepła o charakterystyce trójfazowej jest przerwanie jej pracy w przypadku zaniku jednej z faz. W takiej sytuacji jednofazowa pompa ciepła pracowałaby dalej (o ile nie zaniknie faza, do której jest podpięta).

Podsumowanie

Wybór charakterystyki zasilania pompy ciepła najlepiej uzgodnić z fachowcem. Pamiętajmy również, aby na etapie przygotowywania instalacji elektrycznej (w nowym domu), uwzględnić przyszły montaż pompy ciepła i doprowadzić prawidłowe przewody do miejsca, w którym planowo będzie się znajdować urządzenie. Tę kwestię warto skonsultować z wybranym lub potencjalnym instalatorem powietrznej pompy ciepła.